The Economic Board Arnhem Nijmegen

logo The Economic Board Arnhem Nijmegen
Website: www.theeconomicboard.com
Organisatietype: Bedrijf
Specialisatie: Netwerkorganisatie
KvK nummer: 65371992

Adres

Toernooiveld 300
6525 EC
Nijmegen
Nederland

Social

Nijmegen Richard Brunsveld Txk33aovjuo Unsplash

The Economic Board zet zich op diverse manieren in voor economische groei in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen. Hier gebeurt het op het gebied van Food, Health en Energy. Samen met overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen stimuleren wij innovaties in deze topsectoren en de cross-overs daartussen. Hier leeft het. 

The place to be in Food, Health & Energy


The Economic Board is een triplehelix-samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen. Als innovatiemotor stimuleren en verbinden wij bedrijvigheid en innovaties in de topsectoren Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen. Wij communiceren over het bijzondere potentieel van de regio en verbinden partijen met elkaar.

Wat wij doen

The Economic Board is in 2016 gestart vanuit het doel om de economische ontwikkeling in de regio aan te jagen. The Economic Board communiceert over het bijzondere potentieel van de regio en bundelt deze verhalen onder de noemer van Lifeport. The Economic Board verbindt partijen met elkaar: kennisinstellingen, overheden, ondernemers en investeerders. Tot slot jaagt ze initiatieven en projecten aan. De focus ligt daarbij op de speersectoren Food, Health en Energy en de cross-overs daartussen. Hier liggen de beste kansen voor innovatie, meer business en meer werkgelegenheid

Matchmaker voor nieuwe partnerschappen en innovatieve cross-overs

De ingrediënten voor succes zijn er. Om alle kansen in de regio echt te benutten maken wij de verbinding tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. The Economic Board is de matchmaker met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt en houdt. Door contacten tussen ondernemers met goede plannen en investeerders met lef kunnen interessante cross-overs ontstaan. Zodat innovatieve ideeën tot nieuwe parels leiden. We stimuleren samenwerking op verschillende manieren. Start-ups en scale-ups in Food, Health & Energy koppelen we aan een netwerk van business angels. We brengen partijen bij elkaar om ideeën te delen over bijvoorbeeld export of financiering. We ondersteunen de opzet van gezamenlijke projecten van onderwijsinstellingen en bedrijven. Van kraamkamer tot volle wasdom.

Motor voor economische ontwikkeling

The Economic Board is gangmaker en motor. We werken aan voorwaarden voor groei. We versterken het vestigingsklimaat door bijvoorbeeld het verbeteren van de infrastructuur of van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bij obstakels zoeken we de oplossing. Tegelijkertijd creëren we nieuwe kansen. Zo inventariseren we mogelijke cross-overs en maken en monitoren we projectvoorstellen op dit gebied. Ook gaan we preventief te werk. Met bedrijven die uit de regio willen vertrekken voeren we gesprekken om te achterhalen wat de motieven zijn. ‘Leave’ mag in onze regio geen optie zijn!

Afbeelding van Chris Doomernik

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Chris Doomernik Algemeen directeur