Team Health Valley 2022 06 28 (1)

Health Valley versnelt innovatie voor gezondheid en zorg

Als hét zorginnovatie ecosysteem van Oost-Nederland versnellen wij innovaties met inzet van technologie om mensen langer gezond te laten leven. Wij identificeren vraagstukken uit de zorg en verbinden die aan het bedrijfsleven om innovatieve technologische oplossingen versneld te ontwikkelen, toe te passen en op te schalen.

Door vergrijzing, toenemende zorgvragen, oplopende kosten en personeelstekorten staat de gezondheidszorg onder druk. Het is onze overtuiging dat de oplossing voor deze problemen te vinden is in de versnelling van innovatie en digitalisering in de zorg. Door slimme inzet van technologie geven we de patiënt en burger meer regie, verbeteren we samenwerking, communicatie en informatie in de sector en besparen we tegelijkertijd kosten. Bovendien ontstaat er ruimte om meer preventief te gaan werken. Van curatief naar effectief. Van standaard naar persoonsgerichte zorg.

Al sinds 2006 jagen wij deze omslag na, daarbij staat het belang van alle patiënten en consumenten voorop. We ondersteunen bedrijven die nieuwe impulsen geven aan gezondheid en zorg. Met meer dan 250 regionale, nationale en internationale partners bouwen wij aan een ecosysteem waarin dagelijks nieuwe verbanden ontstaan. Over de sectoren heen kijken wij naar mogelijkheden voor kennisdeling, productinnovatie en marktintroductie.

Wij versnellen innovatie vanuit drie rollen:

Connect

De ontwikkelingen in de technologie zijn ongekend. Voortdurend worden nieuwe concepten en toepassingen bedacht, zowel binnen universiteiten als bedrijven. Soms stokt echter de implementatie van al die mogelijkheden in de praktijk. De ene partij weet niet wat de andere partij te bieden heeft en wat er mogelijk elders al ontwikkeld is. Wij weten dat wel en dat is onze eerste rol. Met ons uitgebreide netwerk en de actuele kennis van alle ontwikkelingen in de sector connecten wij vraag en aanbod. Dat doen we snel en adequaat. Daar ligt onze kracht. Voor elke partner staat het hele netwerk ter beschikking, om gezamenlijk versnellingen te realiseren.

Challenge

We gaan verder dan alleen het leggen en faciliteren van contacten. Onze tweede rol is die van aanjager en challenger. Wij inventariseren en agenderen de belangrijkste vraagstukken waar de gezondheidszorg in onze regio - en eigenlijk wereldwijd - voor staat. We lopen voorop in de ambitie om concrete, praktische doelen te stellen voor de gezondheidszorg en innovaties te versnellen. Signaleren we kansrijke oplossingen, dan geven we die een breder podium. Zo dagen we instellingen en bedrijven elke dag opnieuw uit om harder te gaan.

Grow

De uitdagingen in de gezondheidszorg kennen geen grenzen. Oplossingen die in Oost-Nederland ontwikkeld worden, kunnen ook nationaal en internationaal ingevoerd worden. Ook daarbij ondersteunen wij bedrijven. Onze nationale en internationale contacten zetten we in om afzetmarkten te vinden en groei te realiseren. Dat is onze derde rol. We kennen de weg in Europa, ook op het gebied van financiering en regelgeving. Talentontwikkeling heeft daarbij onze specifieke aandacht. Wij laten studenten kennismaken met de praktijk en interesseren afstudeerders voor een carrière in de zorg en daaraan gerelateerde bedrijven.

Hoe werken wij?

In de eerste plaats bouwen we actief aan de versterking van ons netwerk. We nodigen relevante partijen uit om mee te doen, een eigen bijdrage te leveren en te profiteren van ons ecosysteem. Op basis van een heldere, gedragen visie ondersteunen we de kracht van alle partners in ons netwerk. Dat doen we met kennis, contacten en praktische tools om ook hun uitdagingen te overwinnen. En tenslotte dagen we onze partners en onze regio uit om concrete doelen te verwezenlijken. Met het resultaat daarvan scherpen we onze visie steeds verder aan. Dat maakt de cirkel rond.

Wij zijn een enthousiaste en ambitieuze club die samenwerking organiseert. Wij blijven betrokken tot het resultaat is bereikt. Wij mobiliseren onzichtbare krachten, brengen denkers en doeners bij elkaar en vinden samen creatieve en innovatieve oplossingen. We get things done.

De professionals van ons team en onze bestuursleden hebben ieder hun eigen expertise, achtergrond en netwerk. Zij werken dagelijks samen èn met specialisten uit het veld, om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Daarbij durven we te experimenteren en nieuwe wegen in te slaan. We werken bottom up en haken aan bij de vraagstukken van de zorg; de èchte thema's van deze tijd.

Bouw mee!

Met onze lokale wortels in Gelderland en Overijssel versterken we het profiel van Oost-Nederland als toonaangevende regio op het gebied van Life Sciences, MedTech & Health. Think east! Tegelijkertijd leggen we als nationaal netwerk ook internationale verbindingen voor onze partners.

We nodigen jou uit om je als partner aan te sluiten bij onze ambities. In de combinatie van ondernemers, zorgorganisaties, kennisinstellingen en overheid zit de slagkracht die de wereld op dit moment nodig heeft. Alleen door samenwerking komen we tot de noodzakelijke technologische innovaties, nieuwe medicijnen en andere werkwijzen. Bij Health Valley vind je bedrijven en organisaties die op dezelfde manier naar de wereld kijken. Je kunt hier mensen ontmoeten en dingen leren, maar vooral samen met andere ambitieuze partijen werken aan onze gezondheid en de zorg van morgen.

Connect, Challenge en Grow
met Health Valley Netherlands!

Cluster Management Excellence label Bronze