Hogeschool VHL Van Hall Larenstein

logo Hogeschool VHL Van Hall Larenstein
Website: www.hogeschoolvhl.nl
Organisatietype: Kennisinstelling
Specialisatie: HBO
KvK nummer: 1087061
Careers: Jobs

Adres

Larensteinselaan 26
6882 CT
Velp
Nederland
Agri Dairy Animal Photo 1619865482177 71D195df05b1

Van Hall Larenstein (VHL) is een internationale groene kennisinstelling, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, ondersteund door praktijkgericht onderzoek binnen diverse onderzoeksgroepen. We leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzame wereld. Hogeschool VHL kiest er nadrukkelijk voor onderscheidend te zijn op drie profielen: Delta Areas and Resources, Animals and Business, Food and Dairy. Praktijkgericht onderzoek binnen onze lectoraten leidt tot innovatieve oplossingen voor vragen uit de beroepspraktijk en draagt bij aan innovatie van het onderwijscurriculum van de professionals die we opleiden. Hogeschool VHL verzorgt diverse Bachelor- en (professional) Masteropleidingen, associate degrees en cursussen en verricht toegepast onderzoek vanuit onderwijslocaties in Leeuwarden en Velp.


Locatie Leeuwarden
Bezoekadres: Agora 1, 8934 CJ Leeuwarden
Postadres: Postbus 1528, 8901 BV Leeuwarden

Locatie Velp
Bezoekadres: Larensteinselaan 26a, 6882 CT Velp
Postadres: Postbus 9001, 6880 GB Velp

Afbeelding van Marc Kalf

Is dit bedrijf voor jou een potentiële match? Neem dan contact op met:

Marc Kalf National ecosystem director