Home Events Gezond werken

04 juli 2019, 14.30-17.30 uur (met aansluitend borrel)

Gezond werken

Mini-symposium

Op donderdag 4 juli organiseert Indes samen met Health Valley een mini-symposium over de lichamelijke (over)belasting die ontstaat op de werkvloer tijdens het verplaatsen van zware objecten, zoals bijvoorbeeld bedden, patiënten tilliften of trolleys. Belasting en belastbaarheid zijn kernwoorden die hierin een belangrijke rol spelen en daarom vormen ze de rode draad binnen het symposium.

Hoe wordt er in de praktijk omgegaan met deze aspecten en welke kennis is er wetenschappelijk gezien
op dit gebied? Ook wordt de ergometing tijdens dit symposium gepresenteerd: hoe meet ik betrouwbaar en objectief de fysieke belasting in specifieke werksituaties en spiegel ik dat aan de arbonorm. Leer op deze dag zelf te meten en de ergometer te testen. Neem kennis van al uitgevoerde metingen en de inzichten die daardoor zijn ontstaan!


Doelgroep

Zorgmedewerkers, arbo-artsen, arbodiensten, etc. Kortom iedereen die bezig is met het
verplaatsen van zware objecten.

 
SX, Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven
gratis
9 deelnemers
14.30 uur: inloop
15.00 uur: Welkom en opening

15.15 uur: Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting: wat werkt, wat is hard nodig en wat kan nieuwe
technologie voor je doen?

Spreker: Hanneke Knibbe, LOCOmotion
Wat is de basisaanpak voor fysieke belasting in de zorg zoals die landelijk is afgesproken door de overheid, de inspectie en sociale partners in de arbocatalogi en in de wereldwijde CEN ISO TR? Wat is de wetenschappelijke stand van zaken als het gaat om de implementatie hiervan? Welke problemen zijn hardnekkig en hoe zouden die wellicht opgelost kunnen worden met ondersteuning van nieuwe technologie? Hanneke Knibbe, mede-oprichtster van onderzoeksbureau LOCOmotion en autoriteit binnen het vakgebied van de ergonomie deelt in deze lezing haar inzichten.

15.45 uur: ”Vitaliteit”
Spreker: Jan Jacobs / Stichting Dichterbij Gennep
Fysieke (over)belasting is één van de belangrijkste arbeidsrisico’s binnen de zorg. Met de titel “vitaliteit” wordt het beleid binnen Stichting Dichterbij weergegeven. Stichting Dichterbij wil duurzaam inzetbare werknemers die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en in samenwerking met collega's streven naar vitale teams. Dit wordt ondersteund door de inzet van ergocoaches. 

16.15 uur: Pauze en demo stands

16.45 uur: Meten is ... fysieke belasting weten!
Spreker: Henk Janssen, Indes
De ergometer is een meetinstrument dat door middel van sensoren objectief en betrouwbaar de fysieke
belasting van werknemers kan meten tijdens het verplaatsen van zware objecten. Waarom is dit meetinstrument ontwikkeld, welke functionaliteiten bevat het en hoe verschilt deze meetmethode van bestaande methoden? De circa 50 metingen die afgelopen maanden bij zorginstellingen zijn uitgevoerd geven goed inzicht in de praktijk op de werkvloer. We delen de resultaten! 

17.15 uur: Discussie
17.30 uur: Afsluiting en Borrel

static

SX
Torenallee 3
5617 BA Eindhoven

Health Valley Partners